2014. szeptember 1. napjától jogutódos átalakulással Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága közfeladatait is a Paksi Kistérségi Alapszolgáltatási Központ látja el, az új költségvetési szerv megnevezése

Paks Kistérségi Szociális Központ

Székhely: 7030 Paks, Ifjúság útja 1/A. 75/511-480

Fenntartó: Paksi Többcélú Kistérségi Társulás, 7030 Paks Dózsa Gy. u. 55-61.

 

Az intézmény célja és feladata optimalizálva az erőforrásokat biztosítani a társult településeken, hogy minden gyermekjóléti, vagy szociális ellátásra szoruló ember, a számára legmegfelelőbb, magas színvonalú személyes gondoskodáshoz juthasson, elsősorban lakóhelyén az alapellátások illetve Pakson a szakosított ellátás keretein belül.

 Az intézmény szervezeti egységei az igazgató irányítása mellett szakmailag önállóan működnek.

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vétele – alapvetően – önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A szolgáltatás igénybevétele esetén kérelmet az illetékes szervezeti egységek vezetőinek kell benyújtani, de jelzés érkezhet közvetítő személy által, vagy telefonon is.

 A Szakmai Programot, továbbá az intézmény szolgáltatási elemeire vonatkozó tájékoztatókat, különös tekintettel a térítési díjak megállapítására vonatkozó tájékoztatót az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője, illetve hozzátartozója megtekintheti a telephelyeken, szolgáltatási helyeken.

A szolgáltatásokról az igényléskor, a személyi térítési díjról annak megállapításakor, illetve módosításakor személyre szóló tájékoztatón értesül az igénylő.

Intézményen belüli ügyintézés változásai

 A intézmény Paks, Ifjúság útja 1/A. sz. alatti székhelyén, a 75/511-480 központi számon érhető el Borbás László igazgató, Kávási Brigitta alapellátási intézményvezető helyettes – intézményi ellátottjogi megbízott, és a kistérségi gazdasági iroda.

Az intézmény Paks, Kishegyi u. 46-48. sz. alatti telephelyén, a 75/830-450 központi számon érhető el Horváthné Kajári Erika szakellátási intézményvezető helyettes, és a paksi gazdasági iroda.

Az intézményvezető a szakosított ellátás területén az ellátottjogi ügyfélfogadás folyamatos elérhetősége érdekében intézményi ellátottjogi megbízottnak nevezi ki Kávási Brigitta ellátottjogi képviselő szakképesítéssel rendelkező munkatársat (elérhetősége: Idősek Otthona Paks, Kishegyi u. 46-48. havonta 4 fogadó óra, illetve előzetes egyeztetés alapján munkanapokon 8-16 óra között az intézmény székhelyén) valamint rendszeresen konzultál az Idősek Otthonában működő Érdekképviseleti Fórum gondozotti, hozzátartozói delegáltjával.